Doorlopende SEPA machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Time4webservice om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Time4webservice.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 4 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens opdrachtgever